Däcksökning Sök återförsäljare

Nyheter

Omfattande samarbete med Doshisha University

8 mars 2024

Toyo Tire Corporation har idag signerat ett avtal om omfattande samarbete för att gemensamt utveckla flera teknologier samt personalfrågor. Doshisha Educational Corporation som leds av Asako Ueki finns i staden Kyoto. Takashi Shimizu, koncernchef, signerade på Toyo Tire Corporations vägnar.
 
(Bild: Rektor på Doshisha University, Asako Ueki/Toyo Tires koncernchef Takashi Shimizu)

Doshisha University har satt målet att "förbättra sin forskningskapacitet genom kreativitet och samarbete". Universitetets program, In VISION 2025, förmedlar aktivt resultat från akademisk forskning, genom teknologisk överföring av immateriella rättigheter och skapandet av nya teknologier och nya industrier. Genom att utveckla ett forskningssamarbete som traditionellt har fokuserat på "person till person" och tagit hänsyn till forskningsamarbete mellan "orgasation till organisation" är målet att unyttja forskningsresurser samt infomera samhället med hjälp av forskningsresultat.

Toyo Tires verksamhet fokuserar på däck och gummidelar för fordon och arbetar med att lösa olika samhällsfrågor för att avancera och utveckla bilbranschen och förverkliga ett mer välmående mobiltetssamhälle. Utöver att utveckla material och produkter med högt mervärde, driver företaget frågor som komfort, säkerhet och reducering av miljöpåverkan under användningssteget, samt bygger sin personalbas för att stödja skapandet av ekonomisk och socialt värde samt miljövärde. 

Baserat på detta avtal kommer Doshisha University och Toyo Tires gemensamt tilllhandahålla och hantera sina unika resurser med högt mervärde, utveckla personal som kan göra bidrag till samhället och främja förverkligandet av användbara teknologier. Samarbetet kommer att arbeta mot förverkligandet av ett mer välmående samhälle.
 
Båda parter kommer att tillsammans arbeta på de fyra huvudinitiativen som "Doshisha University-Toyo Tires Collaboration Project". Under avtalsperioden, 5 år från april 2024, avser Toyo tires att bidra med cirka 100 miljoner yen till att stödja detta projekt.


Översikt över samarbetesprojektet mellan Doshisha University och Toyo Tires

[1] Skapande och implementering av en ny, gemensam forskning
Doshisha University har avancerade forskningsresurser inom en stor rad specialiserade fält såsom kemi, meknik, material, elektrik och elektronik samt datavetenskap. Toyo Tires utvecklar nästa generationens teknologier som t.ex. teknologier för mätning och visualisering (friktion och slitage, vibration och buller, rörelseprestanda), nästa generationens däckteknologi (luftlösa däck), avancerade teknologier för materialutveckling (forskning om hållbara material) och datavetenskap (lösningar för däckavkänning).
 
Doshisha University och Toyo Tires kommer att främja gemensam forskning om olika forskningsteman. Forskningen kommer att bygga starka relationer som kommer att leda till gemensam utveckling mellan industri och den akademiska världen, och därmed snabba på implementeringen av teknologier, som kan tillämpas för däck, i samhället. 

[2] Akademisk vägledning från Doshisha University till Toyo Tires, inklusive teknisk konsultation
Dessutom kommer Doshisha University tillhandahålla omfattande akademiska resurser till Toyo Tires och därmed skapa en miljö som ger flexibel åtkomst till fält utanför företagets expertkunskap. Genom att tillhandahålla mycket specialiserad och mångfaldig kunskap från Doshisha University i rätt tid som svar på akademiska konsultationer, kommer Toyo Tires kunna lösa problem på ett komplext och mångfacetterat sätt, förkorta forskningstider och förverkliga slutliga teknologier.

[3] Utbildning för studenter på Doshisha University och Toyo Tires anställda genom att använda olika system på Doshisha University
Förutom att utveckla specialkunskap på forskarskolan, tillhandahåller Doshisha University grundläggande och avancerade färdigheter med tillämpad förmåga, inklusive:
•    Kurs om hantering av globala resurser, ett vanligt utbildningsprogram på forskarskolan för att hjälpa studenter få grundläggande färdigheter
•    Comm 5.0-AI/Data, som främjar mänskliga resurser för att skapa innovationer genom att använda AI och datavetenskapes teknologier och kunskap.
•    Hanteringsteknologi, som strävar efter att utveckla enastående mänskliga resurser som kommer att använda teknologier för hantering och främja företagsinnovation.
 
Toyo Tires kommer att få dessa utbildningstillfällen från Doshisha University och aktivt använda dem för återkommande utbildning för att utveckla framtidens personal. På Doshisha University fördjupar forskarstudenter sin kunskap tillsammans med affärsmänniskor, och använder denna erfarenhet för att formulera karriärplaner för forskarstudenter och för att utveckla personer med ett mångsidigt perspektiv. Genom att föra samman båda parters kunskap kommer samarbetet mellan industrin och den akademiska världen avancera utvecklingen av företagsingenjörer.

[4] Stöd vid karriärutveckling
Toyo Tires kommer att samarbeta med Doshisha University Career Center för att tillhandahålla karriärsupport från en affärssynvinkel för studenter på universitetet. Program inom karriärsupport såsom praktik och seminarier, samt samverkan med Toyo Tires anställda inklusive tidigare studenter, kommer att skapa möjligheter för studenter för att komma i kontakt med samhället och utveckla sin förmåga att oberoende välja sin framtid och bidra till bildandet av arbetsmedvetenhet. 

Senaste nytt