Däcksökning Sök återförsäljare

A.T.O.M.

Advanced Tire Operation Module (A.T.O.M.)

Innovativ teknik för däcktillverkning som oberoende utvecklats av Toyo Tires.

Vad är A.T.O.M.?

Det är en ny produktionsmetod för tillverkning av nödvändiga delar och material för däck genom att linda ochh limma en tunn bandformad gummiremsa med cirka 15 mm bredd, som pressas ut i en roterade byggnadstrumma. Under den vanliga produktionsmetoden lindas däckdelar som en stort antal trådar runt byggnadstrumman och båda sidor förenas och lamineras för att skapa ett nytt däck. Avsnittet där kanterna lamineras kallas för en "fog". Gentemot det skapar inte A.T.O.M.-produktionsmetoden fogar som den vanliga produktionsmetoden gör och kallas därför för "fogfri".

Förbättrad enhetlighet av däck

Eftersom det inte bildas många fogar, har däckens enhetlighet förbättrats dramatiskt. Där tråden formas med en vanlig tjock och platt gummiduk bildas en stor fog, som kan orsaka obalans i däcket. I A.T.O.M., eftersom däcket formas genom att linda en lång och tunn gummiremsa, finns det endast ett litet brott i början och slutet, som drastiskt minskar påverkan på däckets balans. 

Kompakt anläggningsområde

Genom att kombinera förberedelsen av delarna med byggnadsprocessen, och genom att göra dem mer kompakt, har vi lyckats att minska utrymmet som behövs för utrustning med cirka 35 % jämfört med den vanliga produktionsmetoden. 

Drastisk reducering av ledtider

Genom att kombinera förberedelsen av delar med byggnadsprocessen har det blivit onödigt att lagra mellanligande lagerbestånd såsom pressade delar som produceras när delarna förbereds. Tack vare det har ledtiden nu minskats med 1/5-del gentemot den vanliga produktionsmetoden. 

Förverkligande av multiprodukter, produktion av små partier

Tack vare övergången till automatisering ooch datorhantering, har multiprodukter och produktion av små charger implementerats. Under den vanliga produktionsmetoden måste däckdelar bytas ut för varje produkttyp, och tid förloras under detta byte av produkttyper. Däremot kann man tillverka olika delar med A.T.O.M. genom att ändra programmet, som hanteras av en dator, och som tillåter en effektiv produktion av multiprodukter och små partier. 

Potential för utlandsexpansion

Genom att göra produktionsanläggningar mer kompakta och hantera produktionen med datorer ochh tillverka i små partier har tid och kostnader reducerats betydande. Detta har gjort det möjligt att bygga upp anläggningar utomlands. 2017 har 45 % av däck för passagerarfordon tillverkats på Toyo Tires med A.T.O.M.