Däcksökning Sök återförsäljare

EU-förordning om märkning av däck

EU-förordning om märkning av däck

Europaparlamentets och rådets förordning EU 122/2009 om märkning av däck kräver att alla typer av däck som tillverkats efter juni 2012 och som säljs i EU från och med november 2012 måste ha antingen ett klistermärke eller en etikett vid tidpunkten för försäljningen. Denna märkning innehåller information om tre viktiga kriterier som utgör grunden för bedömning av däckets prestanda: väggrepp på vått underlag, bränsleeffektivtet och externt buller. Omfattningen av den nya förordningen avser däck för personbilar, lätta kommersiella fordon och tunga lastbilar. 

 

 

EU 1222/2009

 

Väggrepp på vått underlag

Den viktigaste uppgiften av ett däck är att ge säkerhet – under alla villkor. Väggrepp på vått underlag är en av de viktigaste egenskaperna. Men större grepp och lägre rullmotstånd är ofta motsatta mål som vanligtvis kräver en kompromiss avseende prestanda. Tack var det nya kravet på märkning kan kunder se och välja den prestanda de själva vill ha. Märkningen visar en serie på 7 klasser, med däck med ett "A" som har det största väggreppet på vått underlag och de med ett "G" som har det lägsta. 

Klass D används inte för personbilar. Alla däck som inte uppfyller standarderna för klass C klassificeras som klass E. Det finns heller inte en klass G för väggrepp på vått underlag, så att den lägsta klassen är F. I nödsituationer kan några få meter göra den största skillnaden. För en personbil som gör ett nödstopp från 80 km/h, kommer däck i klass A stanna 18 meter snabbare än däck i klass F. **

**Om uppmätt enligt testmetoderna som fastställs i förordning (EU) nr 1222/2009. Bromsstäckan kan variera beroende på körvillkor och andra påverkande faktorer. 

Märkningens värden som visas är endast för referens. Värden för en specifik däckserie/-storlek kan skilja sig åt. 

 

Bränsleeffektivitet

En av krafterna som påverkar bränsleeffektiviteten av ett motordrivet fordon är däckens rullmotstånd. Om du väljer däck med hög bränsleeffektivitet, kan du få mer kilometer att köra och producera mindre CO2-utsläpp. Detta fenomen existerar eftersom däcket deformeras när den vrids, som leder till energiförluster i form av värme. Ju högre deformeringen är, desto högre är däckets rullmotstånd och desto mer bränsle krävs för att flytta fordonet framåt. Med andra ord betyder lägre rullmotstånd lägre bränsleförbrukning och därmed lägre fordonsutsläpp, inklusive CO².

Märkningen visar olika  nivåer av "rullmotstånd", där A är den mest effektiva och G den sämsta i klassen. Den svarta pilen (i detta fall B) bredvid betyget anger produktens prestandanivå. Betyget D används inte för personbilar. Ett däck som inte uppfyler standarden för betyget C klassificeras som betyg E. 

Skillnaden mellan betyg A och G kan betyda en minskning av bränsleförbrukningen på upp till 7,5 %. Uttryckt med verkliga siffror: Om du väljer ett A-däck i stället för ett G-däck kan du spara mer än 6 liter bränsle per 1 000 kilometer.**

**Om uppmätt enligt testmetoderna som fastställs i förordning (EU) nr 1222/2009. Bromsstäckan kan variera beroende på körvillkor och andra påverkande faktorer.

Märkningens värden som visas är endast för referens. Värden för en specifik däckserie/-storlek kan skilja sig åt. 

 

Externt buller

EU-betyget mäter däckets externa bullerutsläpp i decibel. Eftersom många människor inte känner till decibelvärden, visas också bullerklassen. Detta klassificerar däcket efter de uppkommande EU-gränserna för däckbuller. De externa bullervärdena är indelade i tre kategorier och är uppmätta i decibel (dB) i jämförelse med EU:s nya värden för däckets externa buller. 

1 svart ljudvåg = 3 dB mindre än de framtida, mer strikta, EU-gränsvärdena 
2 svarta ljudvågor = överensstämmer redan med det framtida EU:s gränsvärdet 
3 svarta ljudvågor = överensstämmer med EU:s aktuella gränsvärde

Märkningens värden som visas är endast för referens. Värden för en specifik däckserie/-storlek kan skilja sig åt. 

 

Förordningen EU 1222/2009 har reviderats och kommer att ersättas med förordning EU 2020/740 av den 1 maj 2021. Nya krav kommer att tillämpas från det datumet.

EU 2020/740

Huvudpunkter av den anpassade förordningen EU 2020/740:

1. Ändringar på märkningens design
   (QR-kod, bild för hantering på is etc.)
2. Ändringar på betygsklass
     (bränsleeffektivitet, väggrepp på vått underlag, externt buller).
3. Märkningen är obligatorisk även för däck i kategori C3 (lastbils- och bussdäck)
4. Auktoriserad produktinformation kommer att laddas upp i produktdatabasen
5. Märkningar kommer att vara obligatoriska även för kategorin regummerade däck
6. Däckens körsträcka och slitageinformation kommer att finnas på märkningarna

Bränsleeffektivitet

Uppdaterad bränsleeffektivitetsklass från "A" som är den mest effektiva och "E" som är den sämsta

 

Väggrepp på vått underlag

Uppdaterad klass för väggrepp på vått underlag från "A" som är den mest effektiva och "E" som är den sämsta

 

Externt buller

ABC-klassificering som ersätter ljudvågor

 

Snögrepp

Ett däck som uppfyller de minimala referensvärden för snögrepp som anges i UNECE-förordningen nr 117 ska klassificeras som ett däck för användning under svåra snöförhållanden.  

 

Isgrepp

Om ett däck uppfyller de relevanta minimala referensvärden för isgrepp, måste de märkas efter det. 

Däck med isgrepp är specialkonstruerade för vägytor täckta med is och kompakt snö, och bör endast användas under mycket svåra väderförhållanden (t.ex. kall temperatur). Att använda däck med isgrepp i mindre svåra väderförhållanden (t.ex. när det är vått eller under varmare temperaturer) kan leda till en sämre än optimal prestanda, speciellt för väggreppet på vått underlag, manövrering och slitage.

 

Observera att aktuell bränslebesparing och vägsäkerhet beror mycket på förarnas beteende, och framför allt på följande – ekologisk körning kan betydligt minska bränsleförbrukningen; – däcktryck måste kontrolleras regelbundet för att optimera bränsleeffektiviteten och väggreppet på vått underlag; – bromsavstånd måste alltid respekteras.